Special Offer: Free One-Year License for akaBot’s First-Time Customers

As our big thank to akaBot’s customers, several rewards such as 12-month akaBot license, 3-month akaBot Studio license are going to given to first-time buyers.

As our big thank to those who choose akaBot:

01 Free One-Year License for akaBot first-time buyers (who register akaBot Studio-Center-Agent as a package), maximum 03 free packages each enterprise.

01 Free 3-Month License for akaBot Studio’s first-time buyers, maximum 03 akaBot Studio licenses each enterprise.

Special offer period: October 1st, 2020 – December 31st, 2021

Please contact our sales staff for further assistance!

akaBot (FPT) là giải pháp tối ưu vận hành doanh nghiệp dựa trên nền tảng RPA (tự động hoá quy trình bằng robot phần mềm) kết hợp với các công nghệ khác như Process Mining, OCR, Intelligent Document Processing, Machine Learning, Conversational AI… Phục vụ khách hàng tại trên 20 quốc gia, 8 ngành dọc (tài chính – ngân hàng, bán lẻ, IT, sản xuất, logistics….), akaBot đã được xếp hạng bởi các tổ chức uy tín trên thế giới (Gartner Peer Insights, G2…), giành Giải “Oscar của giới công nghệ” Stevie Award, Top 6 nền tảng RPA thế giới do Software Reviews bình chọn, Giải thưởng The Asian Banker 2021…

Đặt lịch hẹn với akaBot để tìm hiểu giải pháp tối ưu vận hành doanh nghiệp ngay hôm nay!

0 Share
Subscribe to Our Newsletter
Get the latest updates of Automation Technology & Success Stories in the Digital Tranformation World!