Help
Menu Close

Our resources

Get updates on our latest news, events and global automation trends

Latest

Recap: akaBot Coffee Talk 01 x Tôi Đi Code Dạo
Điểm qua các kiến thức nền tảng về RPA, ứng dụng trong tài chính, bán lẻ,... và cơ hội nghề nghiệp cho các developer/BA giữa COVID.

Featured

Recap: akaBot Coffee Talk 01 x Tôi Đi Code Dạo
Điểm qua các kiến thức nền tảng về RPA, ứng dụng trong tài chính, bán lẻ,... và cơ hội nghề nghiệp cho các developer/BA giữa COVID.
Livestream Toidicodedao
RPA là gì? Tại sao các tập đoàn chi triệu đô cho công nghệ tự động hóa? Muốn học RPA phải bắt đầu từ đâu? Tất cả sẽ được giải đáp trong livestream đầu tiên của akaBot, dẫn dắt bởi Youtuber nổi tiếng Hoàng Phạm hay "Tôi Đi Code Dạo"
Adopting RPA in response to COVID-19
Discover how RPA can help organizations from Healthcare, Finance and Retail sectors survive COVID.

FPT Event

The 2020 Vietnam's ICT Summit has created an opportunity for government delegates, Vietnamese digitally-forward businesses and international organizations to connect and discuss the future of a transformative Vietnam.