akaBot Games #1: The Bot Arena (Hanoi)

Cuộc thi thường niên đầu tiên tại Việt Nam dành cho các kỹ sư RPA/Robotics

Đối tượng dự thi: Các cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, đơn vị công tác

Đề cương dự thi: Các thí sinh sẽ nhận được đề bài cụ thể tại sự kiện. Một trong các bài toán sẽ được sử dụng
Invoice Processing – Input Forms – Adobe Illustrator Automation

Quy định: Máy tính sử dụng: Laptop của ban tổ chức. Nền tảng RPA sử dụng: akaBot. Hình thức dự thi: Đăng ký online và thi đấu trực tiếp tại địa điểm

Tiêu chí đánh giá: Thời gian hoàn thành bài thi, Thời gian bot chạy, Độ chính xác của bot

Chi tiết xem tại: https://rpagames2021.akabot.com/

Date & Time

08:00 08/13/2021

Location

Get onboard
with this event now