Bagaimana Perniagaan Malaysia Boleh Mendorong Inovasi Tanpa Gangguan?

Mendorong inovasi tanpa menyebabkan gangguan adalah cabaran utama bagi perniagaan di Malaysia, terutamanya ketika teknologi terus berkembang dengan pesat. Walaupun teknologi yang mengganggu seperti kecerdasan buatan (AI), rangkaian blok, dan IoT menawarkan peluang menarik, mereka juga boleh menggoncangkan model perniagaan tradisional.

Untuk menavigasi landskap ini dengan berkesan, perniagaan Malaysia boleh mengamalkan strategi yang mempercepat inovasi tanpa menyebabkan gangguan.

Mempercepatkan inovasi tanpa gangguan

Dalam zaman digital yang berkembang pesat pada hari ini, teknologi mempunyai kuasa untuk mengganggu model perniagaan dan perdagangan tradisional. Transformasi teknologi yang pesat ini dengan cepat mengubah perniagaan, memupuk idea baru, kerjasama, dan pasaran. Teknologi yang mengganggu seperti Kecerdasan Buatan (AI), rangkaian blok, pengkomputeran awan, Internet of Things (IoT), teknologi berimmersi, data besar, dan analitik data mendorong inovasi.

Walau bagaimanapun, memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini boleh menjadi cabaran untuk ramai, kerana mereka mewakili lompatan ke dalam bidang yang tidak dikenali. Ini menekankan kepentingan bagi pemimpin perniagaan, pemegang kepentingan, dan profesional kini untuk berada di hadapan lengkungan evolusi ini.

Lagi pun, FutureCIO mendedahkan bahawa kira-kira 94% syarikat Malaysia bercadang untuk mempercepatkan penggunaan teknologi mereka dalam tempoh setahun akan datang untuk meningkatkan kecekapan dan mengambil potensi keuntungan yang lebih besar. Memandangkan negara ini cuba menjadi “Harimau Digital Asia” dengan menempatkan dirinya sebagai pusat dinamik untuk teknologi dan inovasi, Malaysia perlu mengambil langkah besa.

Perniagaan Malaysia boleh menggunakan strategi yang mempromosikan inovasi tanpa menyebabkan gangguan. (Sumber: headfoundation.org)

 Pemindahan tanpa gangguan – Amalan terbaik untuk perusahaan Malaysia

 Ramai perniagaan menunjukkan minat untuk memindahkan infrastruktur teknologi mereka dari alat warisan yang mahal dan rumit kepada platform automasi moden dan pintar.

Pemindahan teknologi mewakili satu kemajuan yang besar dalam ranah digital. Ia melibatkan pemindahan secara strategik dari satu platform ke satu yang lebih baik atau peningkatan dalam platform semasa untuk mengakses ciri-ciri yang lebih canggih. Apabila dilaksanakan dengan berkesan, pemindahan ini menyediakan gabungan yang menarik antara peningkatan fungsi dan penjimatan kos.

Pemindahan teknologi adalah aspek penting bagi perniagaan, membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan dinamik pasaran yang berubah, meningkatkan keupayaan operasi, dan mendorong inovasi. (Sumber: www.datamation.com)

Menetapkan objektif yang jelas

Menetapkan objektif yang jelas adalah sangat penting sebelum beralih kepada penyelesaian teknologi baru. Objektif ini sepatutnya merangkumi mengenal pasti proses mana yang memerlukan automasi, meramalkan manfaat yang dijangka, dan menilai pulangan pelaburan. Keterangannya dalam objektif membantu dalam mengekalkan fokus dan memastikan bahawa migrasi teknologi sejajar dengan strategi transformasi digital yang lebih luas.

Menilai proses sedia ada

Menilai proses sedia ada adalah penting bagi perniagaan yang mula menjalani migrasi teknologi. Penilaian ini membantu dalam mengenal pasti proses yang sesuai untuk automasi, terutamanya yang memerlukan usaha manual yang besar dan mudah terdedah kepada rutiniti. Menitikberatkan proses-proses ini memudahkan pengoptimuman manfaat migrasi.

Pilih penyelesaian teknologi yang tepat

Memilih penyelesaian teknologi yang sesuai adalah penting untuk usaha migrasi yang berjaya. Faktor-faktor seperti skalabiliti, kebolehpercayaan, kemudahan penggunaan, dan keselamatan sepatutnya dipertimbangkan secara menyeluruh ketika membuat keputusan ini.

Bentuk pasukan yang kukuh

Membentuk pasukan yang kukuh adalah penting. Laporan Gartner tentang Bagaimana untuk Berjaya dalam Migrasi Pangkalan Data dan DBMS mencadangkan agar persediaan pelan migrasi, perniagaan menubuhkan pasukan teras dengan kemahiran utama dan memperkenalkan pasukan kepada cabaran migrasi.

Selain itu, ini penting untuk membuat kumpulan profesional yang mahir yang mempunyai kepakaran yang diperlukan untuk menyokong dan mendorong proses migrasi ke hadapan. Dengan memastikan pasukan terdiri daripada individu dengan bakat yang pelbagai, termasuk pengurusan projek, pembangunan teknikal, dan analisis perniagaan, perniagaan dapat memastikan pelaksanaan dan pengurusan penyelesaian teknologi baru dengan berjaya.

Menubuhkan pasukan yang kukuh dalam migrasi teknologi adalah penting (Sumber: www.linkedin.com).

Ujian penyelesaian

Deloitte menekankan kepentingan menguji penyelesaian dengan teliti sebelum dan selepas migrasi. Ini melibatkan pelaksanaan teknologi dalam kapasiti yang terhad, seperti dalam jabatan tertentu atau untuk proses tertentu, untuk menilai keberkesanannya dan mengenal pasti sebarang isu yang berpotensi. Ujian pilot membolehkan penyesuaian dibuat dan memastikan bahawa penyelesaian sejajar dengan keperluan organisasi sebelum pelaksanaan yang lebih meluas.

Pertahankan pematuhan

Menjalankan pematuhan standard adalah penting semasa proses migrasi. Perniagaan mesti memastikan bahawa penyelesaian yang dipilih sejajar dengan peraturan dan standard yang berkaitan, termasuk undang-undang berkaitan dengan privasi data, langkah-langkah keselamatan, dan garis panduan khusus industri.

Menavigasi gangguan teknologi dan kekal di hadapan lekuk

Pertumbuhan pesat teknologi menyebabkan gangguan yang signifikan dalam industri tradisional dan kerangka perniagaan, menawarkan campuran rintangan dan prospek. Untuk kekal bersaing, perniagaan mesti menavigasi gangguan ini dan meramalkan tren masa depan secara proaktif.

Kekal terkini dengan tren teknologi

Pertama, perniagaan perlu terkini dengan tren dan kemajuan terkini dalam teknologi untuk mengenal pasti peluang baru dan ancaman potensi. Ini memerlukan pengaliran masa dan sumber untuk menjalankan penyelidikan dan memahami sepenuhnya teknologi baru dan implikasinya yang berpotensi untuk industri.

The Top 5 Tech Trends In 2024 Everyone Must Be Ready For | Bernard Marr
Mengikuti tren teknologi dan inovasi dapat membantu perniagaan menavigasi ranah dinamik tren teknologi dan mengekalkan keunggulan (Sumber: www.linkedin.com).

Untuk kekal terkini dengan tren teknologi, diperlukan komitmen kepada pembelajaran berterusan dan fleksibiliti. Terlibat dalam aktiviti seperti menghadiri persidangan industri, seminar, dan bengkel, melanggan buletin berita yang disesuaikan dengan industri anda, dan mengikuti pemikir terkemuka dan pengaruh di platform media sosial.

Membangunkan persekitaran inovatif

Untuk mengekalkan keunggulan yang kompetitif, perniagaan perlu memupuk persekitaran yang mendorong inovasi. Ini melibatkan menggalakkan kreativiti, percubaan, dan mengambil risiko. Apabila pekerja berasa digalakkan untuk berkongsi idea mereka dan meneroka perkara baru, mereka lebih cenderung untuk membangunkan penyelesaian inovatif untuk mendorong syarikat ke hadapan.

Untuk menumbuhkan budaya inovasi, organisasi boleh memudahkan sesi perbincangan idea secara berkala, mengalokasikan sumber dan sokongan kepada pekerja untuk bereksperimen dengan konsep baru, dan mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada mereka yang menyumbang penyelesaian inovatif.

Merangkul automasi dan Kecerdasan Buatan

Pengintegrasian automasi dan kecerdasan buatan (AI) merombak operasi perniagaan. Teknologi ini menawarkan peluang kepada syarikat untuk menyusun semula proses, mengurangkan kos, dan meningkatkan kecekapan. Untuk mengekalkan keunggulan yang kompetitif, perniagaan harus merangkul automasi dan AI dan memanfaatkan faedah mereka.

AI-Assisted Workflow And Digital Labor | AI Automation
Gabungan automasi dan AI secara asasnya sedang membentuk semula landskap operasi perniagaan (Sumber: prolifics.com).

Sebagai contoh, alat yang digerakkan oleh AI boleh mengautomatikkan tugas-tugas berulang seperti kemasukan data, penjadualan, dan perkhidmatan pelanggan, membolehkan pekerja memberi tumpuan kepada kerja yang lebih kompleks.

Selain itu, automasi dan AI membolehkan perniagaan membuat keputusan yang berinformasi dengan menganalisis tingkah laku pelanggan dan trend pasaran. Dengan memanfaatkan keupayaan automasi dan AI, perniagaan dapat mengatasi pesaing dan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang unggul kepada pelanggan mereka.

Menitikberatkan pengalaman pelanggan

Dalam landskap digital kontemporari, pengalaman pelanggan memegang pentingnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengguna hari ini mempunyai harapan yang tinggi terhadap produk dan perkhidmatan yang mereka terima.  

What is Customer Experience Management?
Dengan memberikan keutamaan kepada pengalaman pelanggan, perniagaan dapat menumbuhkan kesetiaan pelanggan dan memperkuat nilai seumur hidup pelanggan (Sumber: www.comarch.com)

Oleh itu, perniagaan harus memberi tumpuan kepada usaha mereka untuk menyampaikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Ini melibatkan memahami keperluan dan kehendak pelanggan mereka dan menyediakan produk dan perkhidmatan yang sejajar dengan keperluan tersebut. Selain itu, perniagaan perlu melabur dalam teknologi yang mampu meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti chatbots, inisiatif pemasaran yang disesuaikan, dan aplikasi mudah alih.

Meningkatkan keselamatan siber

Semakin banyak perniagaan bergantung kepada teknologi, mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap ancaman siber. Keselamatan siber muncul sebagai aspek penting dalam menavigasi gangguan teknologi dan mengekalkan kelebihan yang bersaing. Satu serangan siber tunggal berpotensi menyebabkan kerugian yang besar kepada reputasi, kewangan, dan integriti operasi perniagaan.

Untuk kekal di hadapan, perniagaan harus mengalokasikan sumber kepada inisiatif keselamatan siber seperti pelaksanaan firewall, protokol enkripsi, dan memberi pendidikan kepada pekerja mengenai amalan terbaik keselamatan siber. Selain itu, pembaruan berkala ke perisian dan sistem adalah penting bagi pertahanan terhadap ancaman yang berkembang.

Tetap fleksibel dan responsif

Seiring dengan laju kemajuan teknologi yang terus meningkat, adalah penting bagi perniagaan untuk menunjukkan fleksibiliti dan kesiapan untuk merangkul perubahan. Ini memerlukan keinginan untuk meneroka idea dan teknologi baru, serta keupayaan untuk menyesuaikan strategi apabila situasi yang tidak dijangka berkembang.

insight featured image
Dengan memupuk ketangkasan dan penyesuaian, perniagaan dapat melebihi pesaing dan berkembang di tengah-tengah gangguan teknologi (Sumber: www.grantthornton.global).

Rumusan

Kesimpulannya, mendorong inovasi tanpa gangguan adalah usaha yang melibatkan pelbagai aspek dan memerlukan pendekatan strategik dan proaktif dari perniagaan Malaysia. Dengan dedikasi, kreativiti, dan komitmen untuk kekal di hadapan trend, perniagaan Malaysia tidak hanya dapat berkembang di tengah-tengah gangguan tetapi juga muncul sebagai pemimpin dalam inovasi dalam industri masing-masing. 

Rujukan

Avoiding Business Disruption When Adopting New Technology

Navigating 3 Areas of Enterprise Tech Disruption

akaBot (FPT) adalah penyelesaian pengoptimuman operasi untuk perniagaan berdasarkan platform RPA (Automasi Proses Robotik) yang digabungkan dengan Kecerdasan Buatan, Perlombongan Proses, OCR, Pemprosesan Dokumen Bijak, Pembelajaran Mesin, Kecerdasan Percakapan, dan lain-lain lagi. Membekalkan perkhidmatan kepada pelanggan di lebih daripada 21 negara, merangkumi 08 domain seperti Perbankan & Kewangan, Runcit, Perkhidmatan IT, Pembuatan, dan Logistik…, akaBot tersenarai dalam “Suara Pelanggan” untuk Automasi Proses Robotik” oleh Gartner Peer Insights, G2, dan menduduki tempat ke-6 teratas dalam Platform RPA Global oleh Ulasan Perisian. akaBot juga memenangi anugerah yang masyhur Stevie Award, Anugerah Asian Banker 2021, Everest Group’s RPA Products PEAK Matrix® 2023, dan sebagainya.

Tinggalkan mesej anda untuk konsultasi percuma!

0 Share
Subscribe to Our Newsletter
Get the latest updates of Automation Technology & Success Stories in the Digital Tranformation World!