Cảm ơn anh/chị đã đăng ký tham dự sự kiện.
Ban tổ chức sẽ xem xét đơn đăng ký và gửi email xác nhận cho những anh/chị đã đăng ký thành công.