Duy Trì Hoạt Động IT Ngân Hàng Bằng Tự Động Hóa

Thông tin khách hàng Khách hàng là ngân hàng lớn có trên 15.000 nhân viên. Thách thức Mỗi ngày, ngân hàng tiếp nhận một khối lượng yêu cầu hỗ trợ từ IT rất lớn. Việc xử lý các yêu cầu hỗ trợ này mất nhiều thời gian và công sức, trong khi nhân sự có […]