Xử lý hóa đơn Invoice-Matching

Xử lý hàng triệu hóa đơn với tốc độ nhanh gấp đôi, độ chính xác cao lên tới 99.9%. Một công cụ đắc lực cho bộ phận tài chính – kế toán của doanh nghiệp. 

Hóa đơn

“Nhờ những kết quả tích cực từ ứng dụng RPA, Bán lẻ Trung tâm tại Việt Nam (CRV) có thể mở rộng chiến lược, tăng cường hoạt động trên tất cả các kênh bán hàng. Với thời gian tiết kiệm đáng kể, CRV có thể tập trung nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ và […]