TPBank Gấp Đôi Giá Trị Đầu Tư Với akaBot

TPBank Gấp Đôi Giá Trị Đầu Tư Với akaBot Theo đại diện TPBank, trong năm 2020, chuyển đổi số đã giúp ngân hàng tăng 24,47% tổng giá trị tài sản so với năm 2019, vượt hơn 14% kế hoạch năm. Ông Tống Văn Tiến – Giám đốc đổi mới số, khối công nghệ thông tin của […]