akaBot & TPBank Giành Giải Thưởng The Asian Banker 2021

Nền tảng akaBot do FPT Software phát triển cho TPBank là giải pháp duy nhất được trao giải ở hạng mục Công nghệ Sáng tạo ngành Tài chính.

akaBot với công nghệ cốt lõi RPA (Robotic Process Automation) vượt lên trên các ứng cử viên khác nhờ ưu điểm về tính hiệu quả cao, khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tốt, dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí cạnh tranh. Bốn tiêu chí trên cũng chính là những lý do đã giúp TPBank quyết định lựa chọn giải pháp akaBot “Made by FPT” để chuyển đổi số cho doanh nghiệp. 

Thời gian

Địa điểm

Tham gia
sự kiện này ngay bây giờ