Menu Đóng

akaBot Agent

Đưa bạn vào Kỷ nguyên Số hóa

Về akaBot Agent

AkaBot Agent là một robot live thực hiện các quy trình tự động hóa được xây dựng từ akaBot Studio.

Chính xác và ổn định

akaBot Agent được điều khiển bởi akaBot Center từ xa. Do đó, việc quản lý và triển khai các quy trình tự động hóa rất dễ dàng và đơn giản.

Nhanh chóng và chính xác

akaBot Agent có thể xử lý nhiều ứng dụng và cấu trúc dữ liệu khác nhau một cách hiệu quả, nhanh chóng và ổn định.

Tính năng chính

 • Tự động hóa web

  Tự động hóa các thao tác của con người trên các trang web thông qua một trình duyệt.

 • Tự động hóa ứng dụng

  Tự động hóa hoạt động của con người trên các ứng dụng khác nhau (ERP, CMS,).

 • Tự động hóa dữ liệu

  Phân tích và thao tác dễ dàng nhiều loại cấu trúc dữ liệu, nhờ các thư viện .NET mạnh mẽ.

 • Cấu hình tập trung

  akaBot Agent được kết nối và kiểm soát tập trung bởi akaBot Center từ xa, giúp cho việc quản lý và triển khai dễ dàng và hiệu quả.

Tự động hóa web

Tự động hóa các thao tác của con người trên các trang web thông qua một trình duyệt.

Tự động hóa ứng dụng

Tự động hóa hoạt động của con người trên các ứng dụng khác nhau (ERP, CMS,).

Tự động hóa dữ liệu

Phân tích và thao tác dễ dàng nhiều loại cấu trúc dữ liệu, nhờ các thư viện .NET mạnh mẽ.

Cấu hình tập trung

akaBot Agent được kết nối và kiểm soát tập trung bởi akaBot Center từ xa, giúp cho việc quản lý và triển khai dễ dàng và hiệu quả.

FPT Event

Tech Talk #2: "Xây dựng mô hình làm việc từ xa hiệu quả với công nghệ RPA", với sự góp mặt của các khách mời đến từ Nexus Frontier Tech và akaBot.