akaBot & Khách Hàng - It’s A Match!

akaBot được công nhận trong báo cáo “Voice of the Customer” từ Gartner Peer Insights và các nghiên cứu IDP & SaaS từ HFS Research năm 2022

Profile khiến ai cũng quẹt phải

akaBot Vision

Giải pháp xử lý thông minh dữ liệu và văn bản

* Theo nghiên cứu “Unlock the data in your documents to transform processing” từ HFS Research

akaBot

Hệ sinh thái Hyperautomation toàn diện mang tư duy “Customer First”

* Theo báo cáo “Voice of the Customer” 2022 từ Gartner Peer Insights

Hệ sinh thái UBot

Giải pháp SaaS cho mọi nhu cầu doanh nghiệp

* Theo nghiên cứu “akaBot goes SaaS-first to deliver robust process-specific RPA” từ HFS Research

Hẹn hò cùng akaBot thứ 7 này nhé?