Menu Đóng

akaBot Center

Đưa bạn vào Kỷ nguyên Số hoá 

Về akaBot Center

akaBot Center là một ứng dụng web giúp bạn giám sát và quản lý akaBot Agent (robot) trong việc thực hiện các quy trình tự động lặp đi lặp lại. Với akaBot Center, việc khởi tạo, giám sát và triển khai các tài nguyên trong môi trường của bạn luôn được kiểm soát.

Các tính năng chính

 • Dự liệu

  akaBot Center kết nối với mọi akaBot Agent trong hệ thống

 • Kiểm soát từ xa

  Tính năng kết nối từ xa của akaBot Center dành cho các unattended robot cung cấp khả năng kiểm soát, triển khai và giám sát linh hoạt.

 • Triển khai

  Đảm bảo rằng các phiên bản của package được thực hiện một cách chính xác bởi các akaBot Agent trong giai đoạn triển khai.

 • Lập kế hoạch

  Việc thực hiện các quy trình có thể được lên lịch và chạy tự động trong akaBot Center mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

 • Giám sát và ghi nhật ký

  Dữ liệu trong quá trình tự động hóa được đo lường và báo cáo theo thời gian thực, giúp chúng tôi đưa ra đánh giá và điều chỉnh phù hợp nhất dựa trên tình hình thực tế.

 • Hàng đợi

  Quản lý các quy trình bằng hàng đợi, giúp việc thực hiện các quy trình nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Dự liệu

akaBot Center kết nối với mọi akaBot Agent trong hệ thống

Kiểm soát từ xa

Tính năng kết nối từ xa của akaBot Center dành cho các unattended robot cung cấp khả năng kiểm soát, triển khai và giám sát linh hoạt.

Triển khai

Đảm bảo rằng các phiên bản của package được thực hiện một cách chính xác bởi các akaBot Agent trong giai đoạn triển khai.

Lập kế hoạch

Việc thực hiện các quy trình có thể được lên lịch và chạy tự động trong akaBot Center mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Giám sát và ghi nhật ký

Dữ liệu trong quá trình tự động hóa được đo lường và báo cáo theo thời gian thực, giúp chúng tôi đưa ra đánh giá và điều chỉnh phù hợp nhất dựa trên tình hình thực tế.

Hàng đợi

Quản lý các quy trình bằng hàng đợi, giúp việc thực hiện các quy trình nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Tự động hóa hiệu suất cao

Với akaBot Center, quy trình kinh doanh của bạn được tự động hóa hiệu quả hơn với các tính năng như lập lịch, ghi nhật ký và xếp hàng.

Chính xác và thuận tiện

Với chức năng ghi nhật ký và thống kê chi tiết, akaBot Center cung cấp thông tin có giá trị để việc ra quyết định của bạn có thể dễ dàng hơn, nhanh hơn và chính xác hơn.

FPT Event

Tech Talk #2: "Xây dựng mô hình làm việc từ xa hiệu quả với công nghệ RPA", với sự góp mặt của các khách mời đến từ Nexus Frontier Tech và akaBot.