BÁO CÁO

Bức Tranh Ứng Dụng RPA
Ngành Tài Chính – Ngân Hàng
Tại Việt Nam 2021 - 2025

100% nhân viên nghiệp vụ ngân hàng cho biết tỷ lệ thủ công trong công việc hàng ngày đạt mức trung bình tới cao.

62,5% nhân viên nghiệp vụ có mức hài lòng thấp tới trung bình đối với việc thực hiện các tác vụ thủ công hàng ngày. 

2022 - 2025: Tối ưu vận hành bằng công nghệ là nhu cầu tất yếu của ngân hàng.

25% ngân hàng & công ty bảo hiểm APAC đã triển khai cấp độ cao nhất của RPA (2020). 25% quy trình ngân hàng sẽ được tự động hóa trong vài năm tới (McKinsey).

"Nhân lực số"
- Robot RPA

  • Tự động hóa nhanh chỉ 2+ tuần/ quy trình

  • Tối ưu tới 80% hiệu suất, tiết kiệm tới 90% thời gian

  • Chi phí 1 bot = 1/5 chi phí nhân sự (năm đầu tiên)

Gartner đề xuất xu hướng “Trải nghiệm tổng thể” – Khi trải nghiệm nhân viên có tính chất quyết định tới trải nghiệm khách hàng. Đã đến thời điểm của một “Cuộc cách mạng về phương thức làm việc” cho nhân viên khối nghiệp vụ. 

  • Tự động hóa nhanh chỉ 2+ tuần/ quy trình

  • Tối ưu tới 80% hiệu suất, tiết kiệm tới 90% thời gian

  • Chi phí 1 bot = 1/5 chi phí nhân sự (năm đầu tiên)

Deloitte cho biết 95% doanh nghiệp ứng dụng RPA đều cho rằng RPA giúp cải thiện năng suất của doanh nghiệp. 

Theo Gartner, RPA – hyperautomation, low-code, process mining nằm trong top xu hướng công nghệ chiến lược cho doanh nghiệp (2022)

akaBot

Đối tác tối ưu vận hành RPA tin cậy

Đồng hành cùng 30+ ngân hàng & tổ chức tài chính

Tự động hóa RPA đã đem lại những kết quả thuyết phục về tối ưu vận hành ngân hàng:

  • Tỷ lệ hạch toán tự động đạt tới 96%.
  • Tăng tốc độ xử lý hồ sơ 30 lần cho Trung tâm dịch vụ khách hàng.
  • Triển khai gần 300 bot ảo, tiết kiệm công sức thủ công của hàng trăm nhân sự.

Câu chuyện ứng dụng RPA ngành tài chính - ngân hàng

Liên hệ akaBot

Facebook

akaBot - RPA solution for your business

Hotline

+84 961 201 861

Anh/chị vui lòng để lại thông tin để tải báo cáo!

Let's get in touch
Start your
automation journey
Have something in mind about akaBot or RPA?
We are only one message away!