Báo cáo “Voice of the Customer”: Robotic Process Automation 2022 từ Gartner Peer Insights™ 2022

Giải pháp Hyperautomation từ akaBot xuất hiện trong báo cáo, được 100% khách hàng sẵn sàng giới thiệu.

Giới thiệu về báo cáo

“‘Voice of the Customer’ (VOC) là báo cáo cung cấp thông tin hữu ích dành cho lãnh đạo công nghệ, tổng hợp từ đánh giá của Gartner Peer Insights.” Năm nay VOC đánh giá 14 nhà cung cấp uy tín trên thị trường và xếp hạng dựa trên Mức độ Ứng dụng & Yêu thích giải pháp và Đánh giá tổng quan của người dùng.

akaBot -
“Giải pháp tuyệt vời!”*

akaBot được khách hàng đánh giá cao với: 

100% sẵn sàng giới thiệu giải pháp
4.5/5 tổng điểm đánh giá

*Theo đánh giá của khách hàng trên nền tảng Gartner

Đọc chi tiết báo cáo tại đây