Xử lý hàng triệu hóa đơn với tốc độ nhanh gấp đôi, độ chính xác cao lên tới 99.9%. Một công cụ đắc lực cho bộ phận tài chính – kế toán của doanh nghiệp.