Tiết kiệm lên tới 45% chi phí tổ chức, thời gian 5-7 ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhờ giải pháp Ubot Meeting. Tăng tỷ lệ cổ đông tham dự với tỷ lệ kiểm phiếu và trả kết quả chính xác 100%.