Cẩm Nang Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo CNTT Doanh Nghiệp 2021

Trong thời buổi mà nền kinh tế còn nhiều hạn chế như hiện nay, các lãnh đạo CNTT có nhiệm vụ cấp thiết là đáp ứng nhu cầu gia tăng năng suất với nguồn nhân lực hiếm hoi hơn. Đã đến lúc các nhà quản lý CNTT, các kỹ sư, những người phát triển phần […]

Ứng Dụng RPA Cho Khối Back Office Trong Ngân Hàng

Tự động hóa chắc chắn là tương lai của ngành ngân hàng – tài chính, đặc biệt là trong xu hướng chuyển đổi số. Thực tế, khối back office ngân hàng có thể làm được nhiều hơn với tự động hóa, và tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic Process Automation – RPA) là […]