RPA Được Ứng Dụng Như Thế Nào Trong Các Ngành Nghề?

Là xu hướng công nghệ có nhiều tính ứng dụng cao, liệu các doanh nghiệp đã biết ứng dụng RPA vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong quy trình vận hành của mình để khai thác được toàn bộ tiềm năng của công nghệ robot ảo này chưa? RPA được xem là nguồn nhân công […]

3 Thử Thách Cho Ngân Hàng Trong Thời Kỳ “Bình Thường Mới”

Giữa sự hỗn loạn của dịch Covid-19, việc triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại là điều cần thiết đối với các dịch vụ tài chính, điển hình là ngành ngân hàng, nhằm đáp ứng được nhu cầu của thời kỳ “bình thường mới”. Để giải quyết những vấn đề này, tự động […]