Cuộc Đua Số Hóa Của Khối Tài Chính Ngân Hàng

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ quanh chúng ta khi nhiều ngành nghề có những chuyển đổi số đáng kể. Người tiêu dùng ngày càng thích nghi hơn với những công nghệ mới. Họ không còn lạ lẫm với các dịch vụ như ngân hàng điện tử (Internet banking) hoặc trợ […]