8 Khóa Học Và Chứng Chỉ RPA Cho Người Mới Bắt Đầu

Theo một khảo sát năm 2018 của Deloitte [1], có đến 53% người trả lời cho biết “hành trình RPA” của họ đang được diễn ra. Nếu như những dự đoán của khảo sát này là chính xác thì với mức độ triển khai như vậy, chỉ ba năm tới thì RPA sẽ có mặt ở […]