RPA Trong Dịch Vụ Tài Chính: Xử Lý Khoản Vay

Ngành tài chính ngân hàng đang chứng kiến nhiều thay đổi mạnh mẽ nhờ vào sức mạnh của chuyển đổi số. Trong bối cảnh thúc đẩy khách hàng hiện tại, các ngân hàng và các công ty cho vay thế chấp đang tìm cách đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao từ khách hàng. […]