Tương Lai Số Cho Ngành Tài Chính

Là vai trò thiết yếu trong công ty, các Giám đốc Tài chính (CFO) hiện đang đối mặt với nhu cầu thay đổi và kỳ vọng về chuyển đổi số để hội nhập vào nền công nghiệp 4.0. Nguồn: 123RF Sự cần thiết của chuyển đổi số trong tài chính Chuyển đổi số chính là […]