Thành phần của một đội triển khai RPA

Đúng người đúng việc là điểm mấu chốt cho tất cả các dự án ứng dụng công nghệ mới. Sự hợp tác và trao đổi giữa các phòng ban là điều cần thiết để một dự án có thể vận hành trơn tru. Các phòng ban kinh doanh và IT là hai nhân tố quan […]