5 Xu Hướng Công Nghệ Giúp Tự Động Hoá Doanh Nghiệp Thời 4.0

Kể từ khi nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được giới thiệu, ngành công nghiệp tự động hóa đang ngày càng phát triển theo thời gian. Với sự hỗ trợ từ những đổi mới công nghệ lớn như Internet vạn vật (Internet of Things – IoT), Big Data, Điện toán biên (Edge […]

9 Xu Hướng Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Ngành Bán Lẻ (Theo Gartner 2021)

Thấu hiểu được những hậu quả của đại dịch đối với ngành bán lẻ, Gartner đã đề xuất một số giải pháp số nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đạt được mục tiêu đổi mới và chuyển đổi số ngành bán lẻ. Nguồn: Freepik Xu hướng Gartner 2021 dành cho các nhà […]