3 giai đoạn trong một dự án tự động hoá với RPA

Tự động hóa quy trình bằng robot (Robotics Process Automation – RPA) ngày càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Nhờ những lợi ích mà công nghệ này mang lại, các công ty đã bắt đầu áp dụng RPA vào các quy trình hoạt động của mình. Nếu bạn đang nhắm […]