CASE STUDY

Central Retail tại Việt Nam
Tiết Kiệm 10 Tỷ Đồng
Trong 5 Năm Nhờ Ứng Dụng
Tự Động Hoá RPA

Lời giải cho bài toán tiết kiệm chi phí & xử lý quá tải công việc giấy tờ thủ công ngành bán lẻ

Case Study này dành cho ai?

  • Doanh nghiệp bán lẻ (quy mô vừa & lớn)
  • Bộ phận tài chính – kế toán
  • Doanh nghiệp quan tâm tới tự động hoá

Thách thức

  • 1,8 triệu hoá đơn/năm xử lý thủ công 100%
  • 75 kế toán (180.000 giờ/năm) để xử lý hoá đơn
  • Tỷ lệ nghỉ việc cao tại Phòng tài chính – kế toán

Là chi nhánh của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Châu Á, Central Retail tại Việt Nam (CRV) đứng trước áp lực về việc xử lý thủ công lượng hoá đơn khổng lồ lên tới 1,8 triệu hoá đơn/ năm. Quá trình này cần tới 75 kế toán làm việc toàn thời gian, tiêu tốn 180.000 giờ làm việc mỗi năm. Xét về dài hạn, tính chất công việc nhàm chán có thể dẫn tới tăng tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên.

  • 1,8 triệu hoá đơn/năm xử lý thủ công 100%
  • 75 kế toán (180.000 giờ/năm) để xử lý hoá đơn
  • Tỷ lệ nghỉ việc cao tại Phòng tài chính – kế toán

Là chi nhánh của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Châu Á, Central Retail tại Việt Nam (CRV) đứng trước áp lực về việc xử lý thủ công lượng hoá đơn khổng lồ lên tới 1,8 triệu hoá đơn/ năm. Quá trình này cần tới 75 kế toán làm việc toàn thời gian, tiêu tốn 180.000 giờ làm việc mỗi năm. Xét về dài hạn, tính chất công việc nhàm chán có thể dẫn tới tăng tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên.

Thời điểm ứng dụng tự động hoá RPA: 2020

Quy trình: Xử lý hoá đơn auto invoice-matching 

Kết quả: tăng hiệu suất vận hành nội bộ và cải thiện trải nghiệm nhân viên. Tiêu biểu hơn cả, CRV có thể tiết kiệm một khoản chi phí xử lý hoá đơn lên tới 10 tỷ đồng trong vòng 5 năm.

Liên hệ akaBot

Facebook

akaBot - RPA solution for your business

Hotline

+84 (24) 3 768 9048

Đăng ký nhận Case Study từ akaBot

Liên hệ akaBot