CASE STUDY

SCSK EU: Hiện Thực Hoá Tầm Nhìn Với Giải Pháp RPA Từ akaBot

Lựa chọn RPA để chuyển đổi cách thức vận hành doanh nghiệp – Câu chuyện thành công từ một SI.

Case Study này dành cho ai?

  • Các nhà tích hợp hệ thống đang tìm kiếm giải pháp RPA/ Hyperautomation/ Intelligent Automation solution
  • Doanh nghiệp có nhu cầu tự động hoá các quy trình back-office: tài chính, hành chính, nhân sự, thu thập & xử lý dữ liệu… 
  • Quản lý phòng tài chính quan tâm giải pháp tự động phê duyệt tín dụng.

Thách thức

  • Quá tải công việc cho các phòng ban back-office như mua hàng, tài chính, hành chính nhân sự… phục vụ nhiều dự án đồng thời tại 14 chi nhánh trong nước (Nhật Bản), 7 chi nhánh nước ngoài.  
  • Áp lực hiệu suất cao & chính xác, mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của SCSK trong cả những thời gian cao điểm (cuối tháng/ quý/ năm).

Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực IT, SCSK đã sớm nhận ra RPA (Công nghệ tự động hoá quy trình bằng robot) sẽ là giải pháp cho vấn đề này, tuy nhiên chưa có phương án để triển khai. SCSK EU đã lựa chọn nền tảng RPA akaBot từ FPT, một trong những đối tác lâu năm của SCSK, để hiện thực hoá tầm nhìn tự động hoá doanh nghiệp.

  • Quá tải công việc cho các phòng ban back-office như mua hàng, tài chính, hành chính nhân sự… phục vụ nhiều dự án đồng thời tại 14 chi nhánh trong nước (Nhật Bản), 7 chi nhánh nước ngoài.  
  • Áp lực hiệu suất cao & chính xác, mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của SCSK trong cả những thời gian cao điểm (cuối tháng/ quý/ năm).

Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực IT, SCSK đã sớm nhận ra RPA (Công nghệ tự động hoá quy trình bằng robot) sẽ là giải pháp cho vấn đề này, tuy nhiên chưa có phương án để triển khai. SCSK đã lựa chọn nền tảng RPA akaBot từ FPT, một trong những đối tác lâu năm của SCSK, để hiện thực hoá tầm nhìn tự động hoá doanh nghiệp.

SCSK EU đã ứng dụng thành công akaBot cho 6 quy trình nội bộ (back-office). Ngoài ra, SI này cũng đã triển khai RPA akaBot cho 2 khách hàng trong lĩnh vực Hoá học & Nông nghiệp (Tự động hoá quy trình Thu thập dữ liệu sản phẩm & Phê duyệt tín dụng). 

“”

Chúng tôi luôn kỳ vọng vào việc phát triển hơn nữa và mở rộng tầm nhìn tự động hóa bằng việc tích hợp robot RPA với các công nghệ thông minh khác. Đó là điều tôi nhìn thấy được ở giải pháp akaBot.

Masatoshi Chiba General
Tổng Giám đốc SCSK Châu Âu

Liên hệ akaBot

Facebook

akaBot - RPA solution for your business

Hotline

+84 (24) 3 768 9048

Đăng ký nhận Case Study từ akaBot

Liên hệ akaBot