CASE STUDY

TPBank Thu Lại Gấp Đôi Giá Trị
Đầu Tư Khi Tối Ưu Vận Hành
Bằng Tự Động Hóa akaBot

Câu chuyện thành công tiêu biểu về tối ưu vận hành khối tài chính – ngân hàng tại Việt Nam với 200+ quy trình tự động hóa tại 9 khối nghiệp vụ lõi. 

Case Study này dành cho ai?

  • Lãnh đạo tại ngân hàng & tổ chức tài chính
  • Lãnh đạo chuyển đổi số, bộ phận IT… 
  • Giám đốc khối nghiệp vụ, quản lý các phòng ban nghiệp vụ

Thách thức

  • Nhu cầu vận hành không gián đoạn, tối ưu vận hành trong bối cảnh cắt giảm chi phí
  • Nghiệp vụ ngân hàng cần xử lý thủ công, khối lượng lớn, yêu cầu độ chính xác cao, tương tác với nhiều hệ thống đấu nối phức tạp
  • Nhu cầu tự động hóa “đồng bộ” toàn ngân hàng trong thời gian ngắn 

Bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi các ngân hàng phải thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành. Theo khảo sát của Deloitte thực hiện với 200 lãnh đạo cấp cao ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á Thái Bình Dương năm 2020, Covid đã định vị lại xu hướng toàn cầu của ngành ngân hàng.

Là một trong những ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam, TPBank đứng trước áp lực tối ưu vận hành để đáp ứng đối tượng khách hàng trẻ, yêu cầu cao ở tốc độ và chất lượng dịch vụ khách hàng.

  • Nhu cầu vận hành không gián đoạn, tối ưu vận hành trong bối cảnh cắt giảm chi phí
  • Nghiệp vụ ngân hàng cần xử lý thủ công, khối lượng lớn, yêu cầu độ chính xác cao, tương tác với nhiều hệ thống đấu nối phức tạp
  • Nhu cầu tự động hóa “đồng bộ” toàn ngân hàng trong thời gian ngắn 

Bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi các ngân hàng phải thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành. Theo khảo sát của Deloitte thực hiện với 200 lãnh đạo cấp cao ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á Thái Bình Dương năm 2020, Covid đã định vị lại xu hướng toàn cầu của ngành ngân hàng.

Là một trong những ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam, TPBank đứng trước áp lực tối ưu vận hành để đáp ứng đối tượng khách hàng trẻ, yêu cầu cao ở tốc độ và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Thời điểm bắt đầu ứng dụng tự động hoá RPA (PoC): 2019

Triển khai tự động hóa RPA lên tới 200+ quy trình tại 9 khối nghiệp vụ. 

Kết quả: Ứng dụng akaBot giúp đảm bảo vận hành liên tục 24/7, giảm tỷ lệ sai sót tới 98%, tự động hóa lên tới 30% các tác vụ hiện tại. Với việc ứng dụng akaBot, TPBank và FPT Software đã vinh dự giành giải “Ngân hàng tự động hóa quy trình tốt nhất” tại The Asian Banker Vietnam Award 2021.

Liên hệ akaBot

Facebook

akaBot - RPA solution for your business

Hotline

+84 (24) 3 768 9048

Đăng ký nhận Case Study từ akaBot

Liên hệ akaBot