Ứng dụng RPA - Gia tăng tính linh hoạt trong vận hành doanh nghiệp vốn nhà nước tại UAE

akabot-dpe-case-study

Giá trị nổi bật từ RPA

70-90%

giảm thời gian xử lý công việc

80-95%

tiết kiệm công sức

8 quy trình

Tự động hóa 8 quy trình cho 4 phòng ban

Dubai, UAE và phong trào chuyển đổi số mạnh mẽ trong những năm gần đây

Một khảo sát gần đây của Gartner đã chỉ ra 80% các lãnh đạo chuyển đổi số tại Dubai tin rằng tự động hóa có thể áp dụng cho bất cứ quyết định kinh doanh nào. Từ sáng kiến số hóa 100% các quy trình nội bộ và quy trình dịch vụ cho công dân của chính phủ UAE (Paperless Initiative) đến chiến lược ứng dụng giải pháp tự động hóa quy trình RPA nhằm giải quyết các thách thức trong vận hành, câu chuyện thành công của doanh nghiệp vốn nhà nước tại Dubai, UAE chỉ ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp khối nhà nước cũng như định hướng tối ưu vận hành back-office của các doanh nghiệp. 

Tài liệu dành cho

Các doanh nghiệp vốn nhà nước, các tổ chức chính phủ
Chủ doanh nghiệp, CIO/ CTO, CEO, các lãnh đạo chuyển đổi số

Đăng ký nhận Case Study từ akaBot

Tìm hiểu thêm câu chuyện thành công

tự động hóa cùng akaBot

Let's keep
in touch