CASE STUDY

Ứng Dụng Tự Động Hóa RPA Trong Quy Trình Xử Lý Thiết Kế Sản Phẩm - Tiết Kiệm 90% Thời Gian Làm Việc

Sự kết hợp giữa RPA và CATIA tạo ra quy trình thiết kế sản phẩm tự động hóa ưu việt. 

Case Study này dành cho ai?

  • Doanh nghiệp sản xuất (quy mô vừa & lớn)
  • Giám đốc kỹ thuật/ công nghệ khối sản xuất
  • Doanh nghiệp quan tâm tới tự động hoá

Thách thức

  • Tỷ lệ tác vụ thủ công cao, năng suất thấp
  • Quy trình phức tạp cao, dễ sai sót
  • Yêu cầu nhân sự chuyên môn cao tham gia toàn bộ quy trình dẫn đến lãng phí nguồn lực

Là doanh nghiệp sản xuất ô tô có 400+ chi nhánh tại 150 quốc gia, với 200.000+ nhân viên, khách hàng cần tối ưu vận hành cho quy trình xử lý thiết kế sản phẩm, với yêu cầu đảm bảo tính liên tục không gián đoạn, độ chính xác cao, tiết kiệm công sức & thời gian xử lý công việc. 

  • Tỷ lệ tác vụ thủ công cao, năng suất thấp
  • Quy trình phức tạp cao, dễ sai sót
  • Yêu cầu nhân sự chuyên môn cao tham gia toàn bộ quy trình dẫn đến lãng phí nguồn lực

Là doanh nghiệp sản xuất ô tô có 400+ chi nhánh tại 150 quốc gia, với 200.000+ nhân viên, khách hàng cần tối ưu vận hành cho quy trình xử lý thiết kế sản phẩm, với yêu cầu đảm bảo tính liên tục không gián đoạn, độ chính xác cao, tiết kiệm công sức & thời gian xử lý công việc. 

Giải pháp: Kết hợp RPA với CATIA để chuyên biệt hóa các thông số kỹ thuật trên thiết kế sản phẩm, sau đó so sánh với các thông số tiêu chuẩn để tạo báo cáo. Chuyên viên tham gia vào quá trình kiểm định chất lượng bản sketch. 

Kết quả: Ứng dụng RPA từ akaBot giúp giảm 80% công sức, 90% thời gian xử lý tác vụ, giảm tỷ lệ lỗi chỉ còn 3%. 

Liên hệ akaBot

Facebook

akaBot - RPA solution for your business

Hotline

+84 (24) 3 768 9048

Đăng ký nhận Case Study từ akaBot

Liên hệ akaBot