TimeKeeper – Đo lường hiệu suất & SLA

Công cụ đa chức năng giúp theo dõi thời gian & thúc đẩy hiệu suất nhân viên. Giám sát thời gian thực. Tăng cường kỷ luật lao động. Kiểm soát các thông số hiệu quả công việc một cách minh bạch trên dashboard.

Giải pháp họp trực tuyến UBot Meeting

Tiết kiệm lên tới 45% chi phí tổ chức, thời gian 5-7 ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhờ giải pháp Ubot Meeting. Tăng tỷ lệ cổ đông tham dự với tỷ lệ kiểm phiếu và trả kết quả chính xác 100%.

Xử lý hóa đơn Invoice-Matching

Xử lý hàng triệu hóa đơn với tốc độ nhanh gấp đôi, độ chính xác cao lên tới 99.9%. Một công cụ đắc lực cho bộ phận tài chính – kế toán của doanh nghiệp. 

Hóa đơn

“Nhờ những kết quả tích cực từ ứng dụng RPA, Bán lẻ Trung tâm tại Việt Nam (CRV) có thể mở rộng chiến lược, tăng cường hoạt động trên tất cả các kênh bán hàng. Với thời gian tiết kiệm đáng kể, CRV có thể tập trung nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ và […]