Tiết Kiệm 85% Thời Gian Báo Cáo – Tăng Hiệu Quả Back Office

Thông tin khách hàng Nhà tích hợp hệ thống với trụ sở chính tại Nhật Bản, sở hữu 14 chi nhánh trong nước & 7 quốc gia trên thế giới. Thách thức Công ty triển khai nhiều dự án mỗi tháng, tạo ra một khối lượng công việc lớn cho các phòng ban back-office như: […]

Duy Trì Hoạt Động IT Ngân Hàng Bằng Tự Động Hóa

Thông tin khách hàng Khách hàng là ngân hàng lớn có trên 15.000 nhân viên. Thách thức Mỗi ngày, ngân hàng tiếp nhận một khối lượng yêu cầu hỗ trợ từ IT rất lớn. Việc xử lý các yêu cầu hỗ trợ này mất nhiều thời gian và công sức, trong khi nhân sự có […]