9 Tuần Hoàn Thành Tự Động Hóa Giám Sát ATM

Thông tin khách hàng Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Anh có trên 200.000 nhân viên, hiện diện tại 65 quốc gia trên toàn cầu. Thách thức The bank needs to monitor the ATMs in Vietnam branch due to a large volume of information which needs to be checked. Ngân hàng cần giám sát […]