Tra Soát Incentive Cán Bộ Bảo Hiểm Từ 6 Giờ Chỉ Còn 15 Phút

Tra Soát Incentive Cán Bộ Bảo Hiểm Giảm Thời Gian Xử Lý Tới 24 Lần Thông tin quy trình Phòng ban: Phòng bảo hiểm, Khối ngân hàng doanh nghiệp   Số lượng: 2 quy trình, thuộc nhóm quy trình tra soát inentive của cán bộ bảo hiểm thuộc ngân hàng. Danh sách quy trình:  Tra soát […]

TPBank Gấp Đôi Giá Trị Đầu Tư Với akaBot

TPBank Gấp Đôi Giá Trị Đầu Tư Với akaBot Theo đại diện TPBank, trong năm 2020, chuyển đổi số đã giúp ngân hàng tăng 24,47% tổng giá trị tài sản so với năm 2019, vượt hơn 14% kế hoạch năm. Ông Tống Văn Tiến – Giám đốc đổi mới số, khối công nghệ thông tin của […]

9 Tuần Hoàn Thành Tự Động Hóa Giám Sát ATM

Thông tin khách hàng Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Anh có trên 200.000 nhân viên, hiện diện tại 65 quốc gia trên toàn cầu. Thách thức The bank needs to monitor the ATMs in Vietnam branch due to a large volume of information which needs to be checked. Ngân hàng cần giám sát […]