Khách hàng & Đối tác Câu chuyện thành công
Khách hàng & Đối tác> Câu chuyện thành công
Câu chuyện thành công:

Duy Trì Hoạt Động IT Ngân Hàng Bằng Tự Động Hóa

01
Tiết kiệm công sức 2-6 nhân sự
02
Vận hành IT 24/7
03
Tỷ lệ sai sót dưới 0,01%

Thông tin khách hàng

Khách hàng là ngân hàng lớn có trên 15.000 nhân viên.

Thách thức

Mỗi ngày, ngân hàng tiếp nhận một khối lượng yêu cầu hỗ trợ từ IT rất lớn. Việc xử lý các yêu cầu hỗ trợ này mất nhiều thời gian và công sức, trong khi nhân sự có những giới hạn nhất định về số lượng và hiệu suất. Ngân hàng mong muốn đẩy nhanh quá trình tuyển dụng, ngoài ra chú trọng việc giải phóng sức lao động của nhân sự khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại.

Giải pháp

Xác định RPA là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề lặp đi lặp lại trong vận hành IT hàng ngày, khách hàng đã phối hợp với FPT để thiết kế và triển khai giải pháp RPA toàn diện akaBot, tùy chỉnh riêng biệt cho khách hàng. Đội ngũ tư vấn akaBot đưa ra phân tích về tình trạng hiện tại trong vận hành của IT, gợi ý 3 nhóm tác vụ có giá trị cao nhất khi ứng dụng RPA.

Vô hiệu hóa tài khoản

Trích xuất báo cáo giao dịch tài khoản

Xử lý đối chiếu

Kết quả

Tăng hiệu suất và đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định: Tăng tốc độ xử lý tác vụ gấp 4 lần. Quy trình trước đây cần 2-6 nhân sự giờ đã được tự động hóa hoàn toàn. Nhiều ticket yêu cầu hỗ trợ có thể được xử lý đồng thời, giúp giảm áp lực đáng kể lên đội ngũ nhân sự IT. Nhờ robot hoạt động liên tục 24/7, con người có thể tập trung đủ 8 giờ làm việc vào những tác vụ có giá trị hơn.

Tăng tính chính xác, tuân thủ và bảo mật: Tỷ lệ lỗi giảm xuống còn 0,01%, giảm các lỗi sai không tránh khỏi liên quan đến tác vụ thủ công của con người. Ngoài ra, với sự vận hành của bot, khối lượng dữ liệu nhạy cảm khổng lồ (bao gồm thông tin cá nhân, số dư tài khoản, thông tin giao dịch...) sẽ tránh được rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư.

Thúc đẩy phát triển kinh doanh: RPA với bộ công cụ đa dạng có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ở quy mô từ nhỏ tới lớn. Qua đó, khách hàng có thể mở rộng hoạt động kinh doanh mà không tốn kém nhiều chi phí, không mất nhiều thời gian cho quy trình tuyển dụng.

750 Chia sẻ

Câu chuyện nổi bật

Theo dõi bản tin của chúng tôi
Vòng cung hiệu suất cho đến cuối tuần hoặc không, nhưng buổi chiều vĩ mô ullamcorper. Spendisse các hồ, cũng không phải là mạnh mẽ.

Bài viết liên quan

Let's get in touch

Start your
automation journey
Have something in mind about akaBot or RPA?
We are only one message away!