9 Tuần Hoàn Thành Tự Động Hóa Giám Sát ATM

Thông tin khách hàng

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Anh có trên 200.000 nhân viên, hiện diện tại 65 quốc gia trên toàn cầu.

Thách thức

The bank needs to monitor the ATMs in Vietnam branch due to a large volume of information which needs to be checked. Ngân hàng cần giám sát các cây ATM tại chi nhánh Việt Nam, với một lượng thông tin lớn cần kiểm tra & giám sát.

Giải pháp

Đội ngũ akaBot triển khai dự án tại site khách hàng. Khách hàng chuẩn bị cơ sở hạ tầng kết nối với hệ thống trước đó để đội ngũ akaBot FPT triển khai onsite.

  • Tạo dashboard giám sát ATM
  • Sử dụng akaBot để lấy dữ liệu và đồng bộ lên dashboard, đưa ra thông báo khi ATM có sự cố

Kết quả

Ứng dụng giải pháp RPA akaBot giúp giảm tới 60% công việc thủ công, 80% thời gian xử lý công việc (thời gian xử lý trung bình từ 10 phút giảm xuống còn 2 phút). ATM được giám sát liên tục 24/7.

Kế hoạch trong tương lai

Giải pháp tự động hóa giám sát ATM đã giúp giảm đáng kể công việc thủ công cho nhân viên ngân hàng. Theo đó, ngân hàng có thể điều phối nguồn lực cho những tác vụ quan trọng khác. Trong tương lai, ngân hàng dự kiến sẽ mở rộng quy mô tự động hóa hơn nữa.

958 Share
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Subscribe to Our Newsletter
Donec euismod arcu vel neque volutpat, sed ullamcorper tortor blandit. Spendisse potenti lacus neque.