Menu Đóng

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để lấy báo giá và yêu cầu bản dùng thử


Offline eventSocial channelsSalesReference from colleagues, friends, etc.

Thank You For Contacting Us!

Your request will be transferred to our support team at the soonest.
Please click HERE to go back to the homepage.

FPT Event

Tech Talk #2: "Xây dựng mô hình làm việc từ xa hiệu quả với công nghệ RPA", với sự góp mặt của các khách mời đến từ Nexus Frontier Tech và akaBot.