E-BOOK

Hành Trình Nhập Môn RPA

Cuốn e-book dành riêng cho những “người ngoại đạo” yêu thích và muốn thử sức với ngành RPA, đúc kết những kinh nghiệm thực chiến từ chính đội ngũ nhân sự tại akaBot.

Khám phá Hành Trình Nhập Môn RPA để tìm hiểu:

– Tổng quan ngành RPA và tiềm năng phát triển sự nghiệp

– Cẩm nang nhập môn ngành RPA cho các vị trí Tester, Developer, Business Analyst và Consultant

– Các khóa học, chứng chỉ quan trọng để bắt đầu sự nghiệp RPA.