C-Talk Việt Nam #3: Tối ưu nguồn lực – Tái thiết chuỗi cung ứng thời đại số

📈 Chuỗi cung ứng tại Việt Nam đang đứng tước thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ với tỷ lệ ứng dụng công nghệ ngày càng cao với 56,3% doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và tích hợp công nghệ trong năm 2024. Tại giai đoạn này, các nhà quản lý doanh nghiệp đứng trước bài toán tối ưu nguồn lực, tối ưu vận hành để gia tăng năng lực cạnh tranh, cũng như bứt phá trong kinh doanh.

Dành riêng cho các lãnh đạo chuyển đổi số (M-level trở lên) ngành sản xuất, logistics & bán lẻ, sự kiện C-Talk Việt Nam #3 với chủ đề “Tối ưu nguồn lực – Tái thiết chuỗi cung ứng thời đại số” là diễn đàn phẳng để các nhà lãnh đạo cùng:
✅ Tìm hiểu xu hướng mới nhất trong chuyển đổi số chuỗi cung ứng
✅ Kết nối với các nhà lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số đến từ các doanh nghiệp đầu ngành
✅ Lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia, bài học kinh nghiệm thực tiễn về tối ưu nguồn lực trong các ngành sản xuất, bán lẻ & logistics

Đăng ký ngay tại: https://akabot.com/vi/c-talk-vietnam-supply-chain/

Thời gian

06/27/2024

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tham gia
sự kiện này ngay bây giờ