Vietnam Web Summit 2022

Vietnam Web Summit 2022 là sự kiện công nghệ lớn nhất dành cho cộng đồng IT tại Việt Nam. Sự kiện thu hút 60+ diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và marketing, khai thác 80+ chủ đề xoay quanh công nghệ, xu hướng của ngành IT. Nội dung của các chủ đề được chia sẻ tại sự kiện năm nay dựa trên lý thuyết về Mô hình 7S của McKinsey (McKinsey 7S Model), trong đó đi sâu phân tích về các khía cạnh Kỹ thuật – Công nghệ đối với sự thành công của doanh nghiệp, sử dụng đòn bẩy Công nghệ để phục vụ con người trong đời sống & phát triển kinh tế – xã hội.

Tham gia sự kiện với tư cách nhà Tài trợ Vàng, akaBot sẽ mang đến sự kiện nhiều hoạt động quan trọng và thú vị:

  • Phần phát biểu tại phiên khai mạc: “Hyperautomation trong kỷ nguyên liên minh Người và Bot”
  • Booth công nghệ akaBot với các hoạt động tư vấn, thử thách công nghệ và demo sản phẩm

Chi tiết sự kiện:

  • Thời gian và địa điểm: 
    • 2/12 tại Grand Palace, 142/18 Cộng Hoà, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
    • 8/12 tại CTM Palace, 131 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội
  • Website: https://vietnamwebsummit.com/

Thời gian

11/30/2022

Địa điểm

Grand Palace, 142/18 Cộng Hoà, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - CTM Palace, 131 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

Tham gia
sự kiện này ngay bây giờ