Giải pháp

theo Ngành

Trở thành đơn vị đi đầu trong ngành về chuyển đổi số
Được tin dùng bởi các đơn vị đi đầu trong ngành, các giải pháp theo tác vụ akaBot giải quyết từng vấn đề theo đặc thù của ngành với năng lực am hiểu sâu
Hiểu sâu về ngành
Các ngành kinh tế akaBot đã triển khai RPA: Tài chính Ngân hàng, Bán lẻ, CNTT, Sản xuất, Vận tải, Y tế...
Chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện thành công của doanh nghiệp
Cùng khởi động vào hành trình chuyển đổi số với RPA và akaBot

Các ngành akaBot có kinh nghiệm hỗ trợ

Tài chính & Ngân hàng

Giải pháp akaBot giúp tăng cường hiệu suất cho các quy trình: xử lý luồng vay, CITAD, báo cáo thẻ tín dụng, vận hành IT hàng ngày...

Bán lẻ/ FMCG

Thúc đẩy vận hành chuyên nghiệp thông qua tự động hoá invoice-matching, xử lý tài khoản nợ/ có, vận hành IT hàng ngày...

Logistics

Giải pháp theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý hoá đơn, thanh toán và thu thập hoá đơn.

Viễn thông

Thúc đẩy hiệu quả vận hành thông qua việc tự động hoá quy trình xử lý hoá đơn, quản lý dữ liệu, xử lý yêu cầu dịch vụ, vận hành back-office...

Sản xuất

Tối ưu xử lý hoá đơn, quản lý đơn đặt hàng, hoá đơn vật tư/ nguyên vật liệu và vận hành IT hàng ngày...

Câu chuyện thành công

Tra Soát Incentive Cán Bộ Bảo Hiểm Từ 6 Giờ Chỉ Còn 15 Phút

Tra Soát Incentive Cán Bộ Bảo Hiểm Giảm Thời Gian Xử Lý Tới 24 Lần Thông tin quy trình Phòng ban: Phòng bảo hiểm, Khối ngân hàng doanh nghiệp   Số lượng: 2 quy trình, thuộc nhóm quy trình tra soát inentive của cán bộ bảo hiểm thuộc ngân hàng. Danh sách quy trình:  Tra soát […]

Giảm 60% Khối Lượng Công Việc Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh Vàng & Các Khoản Vay Đảm Bảo Bằng Vàng/ Ngoại Tệ

Giảm 60% Khối Lượng Công Việc Cho Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh Vàng & Các Khoản Vay Đảm Bảo Bằng Vàng/ Sổ Tiết Kiệm Ngoại Tệ Thông tin quy trình Phòng ban: Khối quản trị rủi ro Số lượng: 3 quy trình, thuộc nhóm quy trình kiểm soát giá các giao […]

Tổng Hợp Kết Quả Kinh Doanh Chi Nhánh Theo Ngày/ Tuần Tiết Kiệm 90% Thời Gian

Tổng Hợp Kết Quả Kinh Doanh Chi Nhánh Theo Ngày/ Tuần Tiết Kiệm 90% Thời Gian Thông tin quy trình Phòng ban: Phòng quản lý bán hàng, Khối ngân hàng cá nhân (Retail Banking) Số lượng: 2 quy trình, thuộc nhóm quy trình quản lý kết quả kinh doanh của các chi nhánh. Danh sách […]

Khách Hàng Tiêu Biểu

Những doanh nghiệp akaBot hân hạnh phục vụ trong thời gian qua.

Let's get in touch
Start your
automation journey
Have something in mind about akaBot or RPA?
We are only one message away!