Giải pháp akaBot cho ngành Bán lẻ

Số hóa để tối ưu vận hành

Sự lựa chọn của các lãnh đạo chuyển đổi số
500%

Hiệu suất 

01 giờ

Mở rộng hệ thống

24/7

Dịch vụ hỗ trợ

Lợi ích từ giải pháp Hyperautomation

trong lĩnh vực bán lẻ

Tỷ lệ chính xác
lên tới 99%

Tiết kiệm thời gian xử lý công việc
tới 95%

Đảm bảo SLA 100%

Tiết kiệm 50% thời gian xử lý hóa đơn
Tìm hiểu quy trình

Lên tới
100+
quy trình tại
mỗi doanh nghiệp

Đề xuất nhóm quy trình

ưu tiên tự động hóa trong ngành Bán lẻ

Tài chính - Kế toán
Kiểm tra hóa đơn
Xử lý hóa đơn đầu vào
Xử lý khoản phải trả
Xuất hóa đơn
Lập báo cáo tài chính
Nhân sự
Quy trình
Onboard nhân sự
Đối chiếu chấm công
Xử lý lương & phụ cấp
Tra cứu mã số thuế
Cập nhật
hợp đồng lao động
Mua hàng
Tạo đơn mua hàng
Lên đơn hàng
Cập nhật
thông tin sản phẩm
Báo cáo phí dịch vụ
Xử lý thủ tục hải quan
Dịch vụ khách hàng
Kiểm tra đơn hàng
Hoàn tất đơn hàng
Tạo ghi chú giao hàng
Kiểm tra chương trình khuyến mại
Xử lý khiếu nại
Tiềm năng cao
Tiềm năng trung bình
Tiềm năng thấp
High Potential for Automation
Average Potential for Automation
Low Potential for Automation

Khám phá câu chuyện thành công

Tự Động Hóa cùng akaBot

akaBot - Đối tác triển khai Hyperautomation uy tín

Tài nguyên về tự động hóa

Let's keep
in touch