Giải pháp
theo Ngành
Trở thành đơn vị đi đầu trong ngành về chuyển đổi số
Được tin dùng bởi các đơn vị đi đầu trong ngành, các giải pháp theo tác vụ akaBot giải quyết từng vấn đề theo đặc thù của ngành với năng lực am hiểu sâu
Hiểu sâu về ngành
Các ngành kinh tế akaBot đã triển khai RPA: Tài chính Ngân hàng, Bán lẻ, CNTT, Sản xuất, Vận tải, Y tế...
Chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện thành công của doanh nghiệp
Cùng khởi động vào hành trình chuyển đổi số với RPA và akaBot
Các ngành akaBot có kinh nghiệm hỗ trợ
Tài chính & Ngân hàng

Giải pháp akaBot giúp tăng cường hiệu suất cho các quy trình: xử lý luồng vay, CITAD, báo cáo thẻ tín dụng, vận hành IT hàng ngày...

Sản xuất

Tối ưu xử lý hoá đơn, quản lý đơn đặt hàng, hoá đơn vật tư/ nguyên vật liệu và vận hành IT hàng ngày...

Logistics

Giải pháp theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý hoá đơn, thanh toán và thu thập hoá đơn.

Viễn thông

Thúc đẩy hiệu quả vận hành thông qua việc tự động hoá quy trình xử lý hoá đơn, quản lý dữ liệu, xử lý yêu cầu dịch vụ, vận hành back-office...

Bán lẻ/ FMCG

Thúc đẩy vận hành chuyên nghiệp thông qua tự động hoá invoice-matching, xử lý tài khoản nợ/ có, vận hành IT hàng ngày...

Câu chuyện thành công

Central Retail Tại Việt Nam Tiết Kiệm 10 Tỷ Trong 5 Năm Nhờ Ứng Dụng RPA

Thông tin khách hàng Có mặt tại thị trường Việt Nam từ 2012, Central Retail liên tục mở rộng và phát triển, tới nay đã sở hữu 38 trung tâm thương mại, 260 cửa hàng trên toàn quốc. Tầm nhìn và sứ mệnh của Central Retail tại Việt Nam (CRV) là trở thành một nhà […]

9 Tuần Hoàn Thành Tự Động Hóa Giám Sát ATM

Thông tin khách hàng Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Anh có trên 200.000 nhân viên, hiện diện tại 65 quốc gia trên toàn cầu. Thách thức The bank needs to monitor the ATMs in Vietnam branch due to a large volume of information which needs to be checked. Ngân hàng cần giám sát […]

Khách Hàng Tiêu Biểu

Những doanh nghiệp akaBot hân hạnh phục vụ trong thời gian qua.

Let's get in touch

Start your
automation journey
Have something in mind about akaBot or RPA?
We are only one message away!