Giải pháp akaBot cho Ngân hàng

Tiên phong xu hướng Hyperautomation

Sự lựa chọn của các lãnh đạo chuyển đổi số
500+

Quy trình tự động hóa

30+

Ngân hàng & tổ chức tài chính trên toàn cầu

24/7

Dịch vụ hỗ trợ

Lợi ích từ giải pháp Hyperautomation

trong lĩnh vực ngân hàng

Tỷ lệ chính xác
lên tới 99%

Tiết kiệm thời gian xử lý công việc
tới 95%

Đảm bảo SLA 100%

Lên tới
500+
quy trình tại
mỗi ngân hàng

Đề xuất nhóm quy trình

ưu tiên tự động hóa trong Ngân hàng

Khối vận hành
Xử lý CITAD
Xử lý nợ
thẻ tín dụng
Cập nhật thông tin khách hàng
Chấm
tài khoản treo
Đối chiếu merchant quốc tế
Trung tâm thẻ
Xử lý khiếu nại thẻ
Nhận Incoming giao dịch quốc tế
Gửi Outgoing
giao dịch quốc tế
Theo dõi
thẻ ghi nợ
Tăng hạn mức
tín dụng
Quản lý rủi ro
Báo cáo giá vàng
Báo cáo
tài sản đảm bảo
Báo cáo
tỷ giá ngoại tệ
Cảnh báo giao dịch đáng ngờ
Tài chính
Báo cáo
vi phạm nguồn
Kiểm tra FTP sai
Tất toán thẻ treo
Báo cáo CIC
Tăng
hạn mức tín dụng
Theo dõi
dự trữ bắt buộc
IT
Tạo AD user mới
Tạo mail user mới
Đóng tài khoản User
Xác thực
back-up User
Tiềm năng cao
Tiềm năng trung bình
Tiềm năng thấp
High Potential for Automation
Average Potential for Automation
Low Potential for Automation

Khám phá câu chuyện thành công

Tự Động Hóa cùng akaBot

akaBot - Đối tác triển khai Hyperautomation uy tín

Tài nguyên về tự động hóa

Let's keep
in touch