Giải pháp akaBot cho ngành Sản xuất

Linh hoạt & bứt phá vận hành
trong bối cảnh "Bình thường mới"

Sự lựa chọn của các lãnh đạo chuyển đổi số
50+

Quy trình tự động hóa

100%

Tương thích với tất cả các hệ thống ERP

24/7

Dịch vụ hỗ trợ

Lợi ích từ giải pháp Hyperautomation

trong lĩnh vực sản xuất

Tiết kiệm chi phí tới 80%

Tiết kiệm thời gian xử lý công việc tới 90%

Tỷ lệ chính xác lên tới 99%

Tự động xử lý hóa đơn

Tự động hóa tới 75% quy trình
Tìm hiểu quy trình

Tự động xử lý đơn đặt hàng

Tiết kiệm 90% thời gian xử lý
Tìm hiểu quy trình

Quản lý báo giá

Giảm thời gian xử lý còn 30%
Tìm hiểu quy trình

Lên tới
50+
quy trình tại mỗi doanh nghiệp

Đề xuất nhóm quy trình

ưu tiên tự động hóa trong ngành Sản xuất

Tài chính kế toán
Kiểm tra hóa đơn, PO và thanh toán
Xử lý khoản phải trả
Xử lý khoản phải thu
Xuất hóa đơn
Lập báo cáo
tài chính
Nhân sự
Onboard/ Offboard
nhân sự
Đối chiếu
chấm công
Xử lý lương & phụ cấp
Tra cứu
mã số thuế
Cập nhật hợp đồng lao động
Mua hàng
Tạo đơn
mua hàng
Lên đơn hàng
Cập nhật thông tin sản phẩm
Báo cáo phí dịch vụ
Xử lý thủ tục hải quan
Hỗ trợ khách hàng
Kiểm tra đơn hàng
Hoàn tất đơn hàng
Tạo ghi chú giao hàng
Kiểm tra chương trình khuyến mại
Xử lý khiếu nại
Sản xuất
Trích xuất và
đối chiếu bản vẽ kỹ thuật
Trích xuất và đối chiếu mã & thông tin sản phẩm
Báo cáo sản xuất
Tiềm năng cao
Tiềm năng trung bình
Tiềm năng thấp
High Potential for Automation
Average Potential for Automation
Low Potential for Automation

Khám phá câu chuyện thành công

Tự Động Hóa cùng akaBot

akaBot - Đối tác triển khai Hyperautomation uy tín

Tài nguyên về tự động hóa

Let's keep
in touch