Ebook miễn phí
Tổng hợp bởi akaBot - RPA Leader' in Asia' (by G2) / 'Major Contender' (by Everest Group PEAK Matrix)

Bứt phá giới hạn:
Những Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng Về Lực Lượng Lao Động Số

Khám phá chìa khoá thành công của các doanh nghiệp trong triển khai tự động hoá

Học hỏi từ các doanh nghiệp thực tế

Không chỉ vậy! Cuốn Ebook này còn bao gồm...

Những nhận định giá trị từ các nhà lãnh đạo
doanh nghiệp hàng đầu
Kịch bản dự đoán về
Tự động hoá giai đoạn 2024 - 2025
Những gợi giúp bạn
khởi động hành trình ứng dụng RPA cho doanh nghiệp

Điền thông tin để tải ngay Ebook

Khám phá Tiềm năng

của nền tảng akaBot

Let's keep
in touch