akaBot (FPT Software) × IDC

Ra mắt báo cáo

Building an Agile Future Enterprise Powered by Intelligent Automation

Xây Dựng Mô Hình Doanh Nghiệp Tương Lai Linh Hoạt
Với Sức Mạnh Của Tự Động Hóa Thông Minh

Tải báo cáo ngay để tìm hiểu:

  • Những đặc tính quan trọng của mô hình Doanh Nghiệp Tương Lai 
  • Vai trò của IA và các xu hướng thay đổi mới trong chiến lược IT của doanh nghiệp
  • Mô hình và lộ trình chiến lược để tận dụng tối đa sức mạnh của IA trong doanh nghiệp
Đến năm 2024, hơn 90% các doanh nghiệp đều sẽ đã ứng dụng tự động hóa ở nhiều mức khác nhau cho các quy trình khác nhau
Mức độ ưu tiên cho tự động đã hóa tăng lên trong giai đoạn hậu Covid

akaBot

Đối tác siêu tự động hóa đáng tin cậy
của doanh nghiệp

Đồng hành cùng 600+ khách hàng tại 14 quốc gia

Case study: Ngân hàng TPBank Vietnam thành công ứng dụng tự động hóa thông minh với akaBot

Đến cuối năm 2021, TPBank đã triển khai gần 300 bot trên nền tảng akaBot để tiết kiệm công sức của hàng trăm nhân viên toàn thời gian và duy trì tính liên tục của trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi đã chuyển sang một cấp độ cao hơn của RPA – tự động hóa thông minh (với 20 bots), các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI, trợ lý ảo, v.v.

Ông Tống Văn Tiến, Giám đốc Đổi mới số – Khối Công nghệ thông tin, TPBank

… và tiến tới Siêu tự động hóa!

Contact us

Facebook

akaBot - RPA solution for your business

Hotline

+84 (24) 3 768 9048

Let's get in touch
Start your
automation journey
Have something in mind about akaBot or RPA?
We are only one message away!