akaBot Agent.

Tận dụng sức mạnh của trợ lý ảo

Achieve more with less by delegating repetitive tasks to your trusted Agents

Làm ít được nhiều bằng việc ủy quyền cho Agents để giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại.

Tổng quan

Mỗi akaBot Agent là một phần mềm hiển thị các robots đang thực hiện quy trình công việc đã xuất bản, được tạo ra trong akaBot Studio. Có hai loại Agents: Agent hỗ trợ bảo mật và Agent không giám sát.

Tận dụng sức mạnh của trợ lý ảo

Tính năng chính

akaBot Agents là sự tổng hợp về tính hợp lý của các kết nối và tính hệ thống hóa.

Web Automation

Tự động hóa các thao tác của con người trên các trang web thông qua một trình duyệt

Tự động hóa dữ liệu

Phân tích và thao tác dễ dàng nhiều loại cấu trúc dữ liệu, nhờ các thư viện .NET mạnh mẽ.

Tự động hóa ứng dụng

Tự động hóa hoạt động thủ công trên các ứng dụng khác nhau (ERP, CMS…)

Cấu hình tập trung

akaBot Agent được kết nối và điều khiển tập trung bởi akaBot Center từ xa, giúp quản lý và triển khai dễ dàng và hiệu quả.

Thế mạnh của akaBot Agent

Tự động hóa các quy trình một cách xuất sắc

Chính xác & ổn định

akaBot Agent được điều khiển bởi akaBot Center từ xa.

Do đó, việc quản lý và triển khai các quy trình tự động hóa

rất dễ dàng, ổn định và đơn giản.

Nhanh chóng & chính xác

akaBot Agent có thể xử lý nhiều ứng dụng và

cấu trúc dữ liệu khác nhau một cách hiệu quả,
nhanh chóng và chuẩn xác.

Case Studies

Tìm hiểu cách các giải pháp của chúng tôi đã chuyển đổi các doanh nghiệp hàng đầu theo từng lĩnh vực kinh doanh

Liên hệ với chúng tôi
Bắt đầu
hành trình tự động hóa
Bạn đã biết đến akaBot hay RPA chưa?
Để lại lời nhắn cho chúng tôi nhé!