akaBot Center

Giám sát tất cả hoạt động tự động hóa ở một nơi

akaBot Center is a web application helping you monitor and manage RPA bots. Control the initialization, monitoring and deployment of resources in your environment in one spot!

akaBot Center là một ứng dụng web (web application) giúp bạn theo dõi và quản lý các RPA bots. Kiểm soát việc khởi tạo, giám sát và triển khai các tài nguyên trong khuôn khổ của bạn chỉ tại một nơi!

Giới thiệu nhanh

Trung tâm kiểm soát
thân thiện với
người dùng

akaBot Center là một ứng dụng web, được thiết kế để giúp bạn quản lý và giám sát các akaBot agents trong việc thực hiện các quy trình tự động hóa lặp đi lặp lại. Với akaBot Center, việc khởi tạo, giám sát và triển khai tài nguyên trong khuôn khổ của bạn luôn được nằm trong tầm kiểm soát.

Giám sát tất cả hoạt động tự động hóa tại một nơi

Tính năng nổi bật của akaBot Center

Tạo lập mạng lưới Agents

Trung tâm akaBot kết nối với mọi akaBot agents trong hệ thống.

Điều khiển từ xa

akaBot Center cung cấp tính năng kết nối từ xa dành riêng cho các Agents không có người giám sát, giúp điều khiển, triển khai và giám sát robots một cách linh hoạt.

Triển khai

Tự động hóa hoạt động của con người trên các ứng dụng khác nhau (ERP, CMS…)

Đặt lịch

Việc thực thi các quy trình có thể được lên lịch và chạy tự động trong akaBot Center mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Giám sát & Ghi nhận

Dữ liệu trong quá trình tự động hóa được đo lường và báo cáo theo thời gian thực, giúp lựa chọn các đánh giá và điều chỉnh tốt nhất, dựa trên tình hình thực tế.

Xếp hàng

akaBot Center quản lý các quy trình theo thứ tự xếp hàng, dẫn đến việc thực thi nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Tự động hóa hiệu quả

Với akaBot Center, các quy trình kinh doanh của bạn có thể tự động hóa hiệu quả hơn với các tính năng như lên lịch, ghi nhận lịch sử và quản lý theo thứ tự xếp hàng.

Chính xác và thuận tiện

Với chức năng ghi nhận và thống kê chi tiết, akaBot Center cung cấp thông tin có giá trị để việc ra quyết định của bạn có thể dễ dàng hơn, nhanh hơn và chính xác hơn.

Thế mạnh của akaBot Center

Giám sát quá trình tự động hóa một cách dễ dàng.

Tự động hóa hiệu quả

Với akaBot Center, quá trình tự động hóa

quy trình kinh doanh được đưa đến mức

hiệu suất cao nhất.

Chính xác và thuận tiện

Nhờ việc ghi nhận lịch sử và thống kê chi tiết của

akaBot Center, những thông tin chi tiết có giá trị

được khám phá, giúp đưa ra quyết định dễ dàng hơn,

nhanh hơn và chính xác hơn.

Case Studies

Liên hệ với chúng tôi
Bắt đầu
hành trình tự động hóa
Bạn đã biết đến akaBot hoặc RPA chưa?
Để lại lời nhắn cho chúng tôi nhé!