Menu Đóng

Câu chuyện của khối bán lẻ

Đối tượng: Đội ngũ kế toán

Câu chuyện kinh doanh:

Công ty A hiện đang hoạt động tại Việt Nam với hơn 200 Trung tâm mua sắm và Cửa hàng trên toàn quốc cung cấp cơ hội việc làm và nghề nghiệp cho 17.000 nhân viên.

Mỗi ngày, công ty bán lẻ này có một số lượng lớn báo cáo tài chính ở định dạng PDF.

Cần phải ghi TẤT CẢ các báo cáo này vào hệ thống quản lý cho mục đích kế toán hoặc quản lý.

Nhân viên cần mở từng tệp một để tìm kiếm và sao chép dữ liệu liên quan từ tệp sang mẫu excel mới hoặc nhập vào hệ thống khác.

Vấn đề:

Cần nhiều người để xử lý tất cả các báo cáo. Hiện tại, trung tâm mua sắm lớn nhất có khoảng 30 kế toán để thực hiện công việc này.
Sử dụng con người để thực hiện thủ công nhiệm vụ này là một phương pháp dễ bị lỗi và tốn thời gian.

Giải pháp:

Áp dụng robot RPA để thực hiện nhiệm vụ này bằng cách:

  • Đọc tự động TẤT CẢ các tệp tuyên bố bằng công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR).
  • Trích xuất thông tin cần thiết trong tập tin.
  • Điền vào tệp excel mới hoặc nhập vào hệ thống khác.
  • Làm các báo cáo khác nếu cần thiết.

Lợi ích:

  • Việc tự động hóa có thể chạy 24/7.
  • Giảm ~ 50% số lượng nhân viên của bộ phận kế toán.
  • Các robot của akaBot có thể xử lý đồng thời nhiều tệp để có năng suất cao hơn.
  • Thông tin tài chính sẽ luôn sẵn sàng cho các mục đích khác.